Accigo Food

Oppskriften på digital suksess

Webinar tirsdag 28. september kl. 08.00

At korona pandemien har satt fart på digitaliseringen er et kjent faktum. Frykten for redusert kvalitet på samarbeid og samhandling med kunder og partnere var stor ved pandemiens start. Nå vet vi at pandemien har utløst nye innsikter og nye muligheter i hvordan man kan styrke samarbeid og samhandling gjennom målrettet digitalisering. Velkommen til vårt webinar, der du bl.a får innsikt i hvordan virksomheter i næringsmiddelindustrien kan styrke samarbeid og samhandling med kunder gjennom kosteffektiv anvendelse av Microsoft sin nye portalteknologi.

 

AccigoFood_tacksida

Bestill plass på webinaret og hør mer om

  • Digitalisert kjøp og salg
  • Digitalisert deling av nøkkeltall og analyser
  • Sikker digital distribusjon og behandling av produkt- og kvalitetsdokumenter
  • B2B portal som fullintegrert del av et komplett forretningssystem
  • Automatisert databehandling
  • Kosteffektiv utvikling og forvaltning takket være Microsofts Power Apps-portaler

morten-2

Kan en B2B-portal styrke kunderelasjonene?

Under pandemien har vi sett nye muligheter med digitalisering, og nå er det tid for å omsette disse mulighetene i konkurransekraft og økt lønnsomhet. I vårt kjernemarked, næringsmiddelindustri og dagligvare, så vi at pandemien skapte behov for å digitalisere samarbeid og samhandling mellom industrivirksomheter, men også gjennom vertikal samhandling i hele verdikjeden. Kjøp og salg, deling av produkt og kvalitetsdata, deling av nøkkeltall og analyser, ja det meste fra å holde prislister oppdatert til å dele konfidensiell informasjon og utvikle produkter sammen digitalt ble svært aktuelt. Tidligere har B2B-portaler ofte vært urimelig dyre å utvikle og forvalte. Men etter at Microsoft lanserte sine Power Apps-portaler, har vi kunnet skape en bedre løsninger enn noensinne til en brøkdel av prisen.

Kontaktperson Accigo

Geir Elvestad
Accigo AS
Phone: +47 982 40 221
Email: geir.elvestad@accigo.no
Web: www.accigo.no 

Les mer om tjenestene våre på:  https://accigo.no/losningar/food/